Tất cả sản phẩm

Sắp xếp theo:
Cảm biến tiệm cận NPN 12mm 13%
Cảm biến tiệm cận NPN 12mm
Endstop cơ lớn có con lăn 33%
Endstop cơ lớn có con lăn

10,000₫

15,000₫

Endstop cơ lớn có con lăn

Endstop cơ 40%
Endstop cơ

15,000₫

25,000₫

Endstop cơ

Endstop quang 50%
Endstop quang

15,000₫

30,000₫

Endstop quang

Cảm biến nhiệt độ máy in 3D 25%
Cảm biến nhiệt độ máy in 3D

20,000₫

Endstop Omron

Cảm biến MEMS MPU 6050 11%
Cảm biến MEMS MPU 6050

80,000₫

90,000₫

Cảm biến MEMS MPU 6050